Proizvodi lizing kuće SoGeLease


Proizvodi lizing kuće SoGeLease

 1. Klasičan finansijski lizing

  Reč lizing potiče od engleske reči "lease" što znači iznajmiti, rentirati, uzeti pod zakup. Ovaj pojam je u drugoj polovini 20. veka evoluirao u finansijki model koji danas ima svoje autonomno značenje. Lizing je način finansiranja koji podrazumeva pravni posao kojim korisnik lizinga stiče ekonomsko pravo korišćenja predmeta u ugovorenom periodu, dok lizing kompanija zadržava pravo vlasništva nad predmetom do kraja isteka ugovora o lizingu.

  Finansijski lizing uvek podrazumeva tri strane u lizing poslu:
 • Isporučioca predmeta lizinga - proizvođač ili prodavac predmeta lizinga
 • Primaoca lizinga - korisnik predmeta liiznga
 • Davaoca lizinga - lizing preduzeće

Za vreme trajanja ugovora o finansijskom lizinga predmet ugovora je vlasništvo lizing kuće, za razliku od slučaja kada se nešto kupi na kredit. Pravo vlasništva se prenosi na korisnika po isplati poslednje rate, a amortizacija predmeta lizinga vodi se u poslovnim knjigama primaoca lizinga.


2. „Winter Skip“

Lizing za nabavku građevinskih mašina:
Imajući u vidu sezonski karakter kako građevinske tako i bilo koje druge industrije, „Sogelease“ izlazi u susret potrebama klijenata koji posluju u takvom poslovnom okruženju i odobrava finansijski lizing sa planom otplate koji ima umanjene rate tokom zimskog perioda, čime ovim klijentima olakšava otplatu u mesecima smanjene poslovne aktivnosti i priliva sredstava.


3. „Sale and lease back“

Otkup postojećih sredstava koja mogu da budu predmet lizinga i njihovo davanje u lizing onome od koga je i lizing kuća kupila predmet. Na taj način klijent nastavlja da koristi predmet lizinga i ujedno dolazi do dodatnih novčainh sredstava.


4. „Za rodnu godinu“

Imajući u vidu sezonski karakter poljoprivredne proizvodnje „Sogelease“ izlazi u susret potrebama klijenata i lizing rate sa njima dogovara u skladu sa ciklusima proizvodnje (npr. prva rata u septembru posle žetve pšenice, soje i suncokreta, a sledeća polugodišnja rata u decembru posle ubiranja kukuruza i vađenja šećerne repe). Uz ovakve, jedinstvene uslove finansiranja, korisnici lizinga mogu da povećaju proizvodnju investiranjem u novu poljoprivrednu mehanizaciju što, na kraju, rezultira povećanjem ukupne dobiti klijenta.


5. “Fiksna kamatna stopa”

Posebno treba izdvojiti ono po čemu se „Sogelease“ izdvaja od konkurencije, a to su varijabilni plan otplate koji se može prilagoditi potrebama klijenta u zavisnosti od sezone i finansijskih potreba klijenata, kao i fiksna kamatna stopa sa fiksnom indeksiranom ratom tokom celog perioda otplate.

„Sogelease“ zasniva dugoročni partnerski odnos sa korisnicima lizing usluga gde korisnici unapred mogu da planiraju svoje obaveze prema lizing kompaniji koja ne menja visinu rate u toku perioda otplate tj. primenjuje fiksnu kamatnu stopu. „Sogelease“ redovno smanjuje ili povećava visinu rate u toku perioda otplate ukoliko klijent odabere varijabilnu kamatnu stopu.
Ovakva saradnja omogućava korisnicima ostvarivanje jedinstvenih uslova finansiranja, a samim tim utiče na povećanje proizvodnje investiranjem u novu opremu i/ili mehanizaciju što rezultira na kraju povećanjem ukupne dobiti.

Predmeti lizinga mogu biti:

 • Putnička vozila,
 • Komercijalna vozila,
 • Građevinske mašine,
 • Industrijska oprema,
 • Poljoprivredne mašine i prateća oprema,
 • Mašine za štampanje i izdavaštvo,
 • Telekomunikaciona oprema,
 • Medicinska oprema, kao i mnoge druge, bez granica.

Veliki kvalitet proizvoda „Sogelease“ zasnovan je na poznavanju klijenata i razumevanju njihovih potreba; „Sogelease“ je specijalizovan po industrijskim granama, što znači da komercijalni tim naše lizing kuće čine zaposleni sa iskustvom u poljoprivredi, međunarodnom transportu, građevini itd.

 
 
SG Leaseing
Predmeti lizinga u ponudi
Korisnički servis
izrada sajtova